RED INTO GREEN
system do zarządzania RODO, bezpieczeństwem informacji oraz ciągłością działania organizacji.

Aplikacja porządkuje, automatyzuje i wspiera procesy związane z cyberbezpieczeństwem.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw doprowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”.

Wsparcie IOB w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej usługi związanej z kompleksowym dostosowaniem przedsiębiorstw do Wymagań RODO

Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Dowiedz się

Dla kogo jest RIG?

Aplikacja RED INTO GREEN jest dla wszystkich, którzy chcą w sposób sprawny, dokładny, zgodny z obowiązującym prawem i co najważniejsze z pożytkiem dla własnej organizacji wdrożyć i obsługiwać RODO oraz cyberbezpieczeństwo organizacji.

  • Aplikacja składa się z dwóch głównych modułów RODO oraz BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA.
  • Moduł RODO jest narzędziem do wszechstronnej analizy ryzyka, a także gromadzenia informacji o procesach – czynnościach przetwarzania danych osobowych, wykorzystywanych zasobach informatycznych, personalnych i organizacyjnych. System pozwala na jasne i przejrzyste przedstawienie informacji na temat ryzyk występujących w organizacji. Narzędzie wspiera pracę Inspektora Ochrony Danych oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za szacowanie ryzyka i opracowywanie planów postępowania z ryzykiem.
  • Moduł CYBERBEZPIECZEŃSTWO ma za zadanie lokalizację zagrożeń w obrębie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania. Narzędzie wspiera organizację poprzez ocenę prawdopodobieństwa, analizę biznesową, szacowanie ryzyka oraz opracowanie planu postępowania z ryzykiem.
Zanim przetestujesz moduł RODO, sprawdź teraz jak działa aplikacja. Opisaliśmy w formie wideo kilka funkcjonalności.

Jak to działa?

Aplikacja RIG

To ułatwienie w pracy

Gotowe słowniki Aplikacja korzysta ze słowników, dzięki którym nie trzeba wpisywać wartości ręcznie. Ponadto raz wykorzystane wartości są sugerowane w kolejnych rekordach.
Dostępna wszędzie Dostęp przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji.
Wszystko pod ręką Raporty dające obraz procesów, zasobów i zagrożeń generujących najwyższe ryzyko bezpieczeństwa danych w organizacji.
Łatwa w obsłudze Intuicyjna obsługa jak w Excelu. Eksport do Excela.
Zespołowa Możliwość zdalnej pracy zespołowej w aplikacji.
Intuicyjna Logiczne, ergonomiczne rozmieszczenie modułów i ich elementów.
Poznaj prawdziwe

Opinie klientów korzystających z aplikacji RIG

Aplikacja obejmuje prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania, ułatwia kwalifikację oraz przeprowadzenie DPIA, umożliwia generowanie i aktualizowanie upoważnień do przetwarzania danych, a także prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Ta aplikacja to nie tylko narzędzie, to również baza wiedzy. Zawarte w niej artykuły pomocy dostarczają szeregu informacji ułatwiających rozpoczęcie pracy.
Narzędzie pozwala uporządkować wiedzę o procesach w organizacji oraz zapewnia spełnienie zasady rozliczalności, określonej w przepisach RODO.

DAPR Sp. z o.o. dysponując zespołem ekspertów, wspierała nas nie tylko we wdrożeniu narzędzia w naszej organizacji, ale dokonała także fachowego przeszkolenia naszych pracowników w zakresie obsługi aplikacji oraz na bieżąco wspierała i brała udział w konsultacjach nad prowadzonymi w niej pracami.

Urszula Obara PEKAO LEASING Sp. z o. o.
Dyrektor Biura Prawnego i Procedur

Dzięki Modułowi RODO aplikacji RED INTO GREEN jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka pod kątem skutków jakie może mieć przetwarzanie danych dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Moduł RODO aplikacji umożliwiła nam równocześnie zrealizowanie szeregu innych wymaganych procesów m.in. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii. Wdrożenie Modułu RODO w naszej organizacji odbyło się w sposób wysoce profesjonalny, dlatego polecamy moduł RODO aplikacji RED INTO GREEN firmy DAPR sp. Z o.o. .

Adwokat Xawery Konarski Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Zakupiliśmy aplikację, która pozwala nam na przeprowadzenie analizy ryzyka RODO w sposób kompleksowy i uporządkowany. Zaproponowana przez specjalistów DAPR metodyka analizy ryzyka RODO oraz automatyzacja procesów wynikająca z właściwości aplikacji znacznie zwiększyła efektywność naszych działań.

Przez cały czas testów jak i teraz w trakcie eksploatacji narzędzia, możemy liczyć na stałe i merytoryczne wsparcie ze strony specjalistów z firmy DAPR

Maciej Michalczyk Carrefour Polska sp. z o.o
Inspektor Ochrony Danych

Do wyboru oferty przekonała nas zrozumiała, przejrzysta i bardzo sensowna metodyka przeprowadzenia analizy ryzyka RODO. Dodatkowo – co z naszego punktu widzenia było kluczowe – DAPR wspiera proces analizy swoim autorskim rozwiązaniem tj. aplikacją REDINTOGREEN. Dzięki temu otrzymaliśmy końcowy raport analizy ryzyka RODO, w tym DPIA, oraz możemy samodzielnie kontynuować proces zarządzania ryzykiem RODO w naszej organizacji realizując określone plany postępowania. Oceniamy, że przedmiot zamówienia został wykonany w sposób należyty, terminowo i w ustalonych kosztach.

Paweł Dytry BLIK
Inspektor ochrony danych osobowych / radca prawny

Produkt Redintogreen umożliwia przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka w uporządkowany sposób, a także zwiększa efektywność naszej pracy poprzez zautomatyzowanie niezbędnych procesów. Jesteśmy przekonani co do zaproponowanej metodyki. Przez cały czas wdrożenia Redintogreen mogliśmy liczyć na merytoryczne wsparcie pracowników DAPR. Z pełną odpowiedzialnością chętnie polecamy DAPR jako rzetelnego i godnego współpracy partnera. 

r.pr. Luiza Fortuńdka – Mazo Napollo
Dyrektor Działu Prawnego

Aplikacja REDINTOGREEN wykorzystuje autorską metodę kompleksowej analizy ryzyka, którą sobie bardzo cenimy. Ze strony DAPR otrzymaliśmy pełne wsparcie w zakresie instalacji aplikacji oraz samej metodyki przygotowania analizy. Dzięki REDINTOGREEN udało nam się w uporządkowany sposób przeprowadzić szacowanie ryzyka dla procesów oraz ocenę skutków dla ochrony danych, a także je aktualizować. 

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę DAPR jako rzetelnego partnera, a aplikację REDINTOGREEN jako skuteczne narzędzie do przeprowadzania analizy ryzyka. 

Katarzyna Studzińska Colliers
Compliance Manager

PGZ S.A. wraz z innymi spółkami Grupy Kapitałowej PGZ rozpoczęła współpracę z firmą RED INTO GREEN sp. z o. o. (GK DAPR) w październiku 2021. W trakcie trwania postępowania zakupowego szczegółowo przetestowaliśmy możliwości oferowanej aplikacji o nazwie RED INTO GREEN, której funkcjonalność okazała się najkorzystniejsza spośród porównywanych rozwiązań. Proces wdrożenia został zrealizowany terminowo i sprawnie. Obecnie jesteśmy na etapie produkcyjnego korzystania z narzędzia, które potwierdziło swoją użyteczność, dodatkowo jest bardzo czytelne i intuicyjne w działaniu.

Przemysław Hudzik PGZ
Kierownik Działu Rozwoju

Aplikacja spełnia wszelkie nasze oczekiwania, jest narzędziem poręcznym i intuicyjnym. Jedną z najbardziej pożądanych cech jest jej łatwość obsługi. O sile i przewadze aplikacji Red Into Green stanowi metodyka analizy ryzyka (…) Metodyka odwołuje się do wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych, uznanych norm międzynarodowych z obszaru bezpieczeństwa informacji — 150 27001 i 27005, ale przede wszystkim do wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych i krajowego orzecznictwa, zapewniając tym samym oparcie przy audycie czy kontroli. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobry kontakt z przedstawicielami firmy przy wdrażaniu i adaptacji Red lnto Green. O jakości naszej komunikacji możemy mówić w samych superlatywach.

Grzegorz Świszcz Exatel
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Biznesu

Plany subskrypcyjne

RODO

Dla organizacji, które chcą samodzielnie prowadzić swoje rejestry!

999 zł
Rekomendowany
RODO na GOTOWO

Dla organizacji, które minimalizując czas chcą skorzystać z naszych wzorów „na dobry początek”!

1499 zł

Dodatkowo:
Wzorocowo uzupełniony rejestr czynności, rejestr kategorii i analiza ryzyka

RODO + CYBER

Dla organizacji chcących kompleksowo zarządzać ryzykiem CYBER i RODO zgodnie z metodyką „risk based approach”

4999 zł 49999 zł

Dodatkowo:
Nowy moduł mapowania powiązań zasobów, zabezpieczeń, podatności. Automatyzacja szacowania ryzyka Cyberbezpieczeństwa. Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa. Przygotowanie planów postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa

Enterprise

Dla grup kapitałowych oraz wszystkich mających specjalne wymagania!

Zapytaj o cenę

Dodatkowo:
On premises. Szkolenie dedykowane

Po zakupie skonfigurujemy dla Ciebie konto. Konfiguracja odbywa się w dni robocze i może potrwać do 24h. W tym czasie skontaktuje się z Tobą konsultant, który przekaże Ci dostępy i dalsze instrukcje.

Chcesz dać swojej firmie szansę na rozwój?

Cenny dodatek do naszej aplikacji WZORCOWY REJESTR CZYNNOŚCI – to kolosalna oszczędność czasu dla każdego administratora, ale także dla inspektora ochrony danych.

  • około 40 standardowych procesów
  • przytoczone i uzasadnione podstawy prawne przetwarzania
  • wypełnione słowniki podstaw prawnych, retencji, celów przetwarzania, zakresów danych
  • wykonana ocena możliwych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą – do wykorzystania w analizie ryzyka lub ocenie skutków dla ochrony danych
  • oszczędność czasu i pieniędzy – pracy specjalistów
  • prostota polegająca na usunięciu procesów zbędnych i modyfikacji zasobów wykorzystywanych do czynności przetwarzania