RED INTO GREEN
system do zarządzania ochroną danych osobowych

Aplikacja porządkuje, automatyzuje i wspiera procesy związane z ochroną danych osobowych (RODO).

Zacznij za darmo | Bez karty kredytowej

Dowiedz się

Dla kogo jest RIG?

Aplikacja RED INTO GREEN jest dla wszystkich, którzy chcą w sposób sprawny, dokładny, zgodny z obowiązującym prawem i co najważniejsze z pożytkiem dla własnej organizacji wdrożyć i obsługiwać RODO.

  • Aplikacja jest narzędziem do wszechstronnej analizy ryzyka, a także gromadzenia informacji o procesach – czynnościach przetwarzania danych osobowych, wykorzystywanych zasobach informatycznych, personalnych i organizacyjnych.
  • System pozwala na jasne i przejrzyste przedstawienie informacji na temat ryzyk występujących w organizacji.
  • Narzędzie wspiera pracę Inspektora Ochrony Danych oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za szacowanie ryzyka i opracowywanie planów postępowania z ryzykiem.
Aplikacja RIG

To ułatwienie w pracy

Gotowe słowniki Aplikacja korzysta ze słowników, dzięki którym nie trzeba wpisywać wartości ręcznie. Ponadto raz wykorzystane wartości są sugerowane w kolejnych rekordach.
Dostępna wszędzie Dostęp przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji.
Wszystko pod ręką Raporty dające obraz procesów, zasobów i zagrożeń generujących najwyższe ryzyko bezpieczeństwa danych w organizacji.
Łatwa w obsłudze Intuicyjna obsługa jak w Excelu. Eksport do Excela.
Zespołowa Możliwość zdalnej pracy zespołowej w aplikacji.
Intuicyjna Logiczne, ergonomiczne rozmieszczenie modułów i ich elementów.
Poznaj prawdziwe

Opinie klientów korzystających z aplikacji RIG

Aplikacja obejmuje prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania, ułatwia kwalifikację oraz przeprowadzenie DPIA, umożliwia generowanie i aktualizowanie upoważnień do przetwarzania danych, a także prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Ta aplikacja to nie tylko narzędzie, to również baza wiedzy. Zawarte w niej artykuły pomocy dostarczają szeregu informacji ułatwiających rozpoczęcie pracy.
Narzędzie pozwala uporządkować wiedzę o procesach w organizacji oraz zapewnia spełnienie zasady rozliczalności, określonej w przepisach RODO.

DAPR Sp. z o.o. dysponując zespołem ekspertów, wspierała nas nie tylko we wdrożeniu narzędzia w naszej organizacji, ale dokonała także fachowego przeszkolenia naszych pracowników w zakresie obsługi aplikacji oraz na bieżąco wspierała i brała udział w konsultacjach nad prowadzonymi w niej pracami.

Urszula Obara PEKAO LEASING Sp. z o. o.
Dyrektor Biura Prawnego i Procedur

Dzięki aplikacji jesteśmy w stanie przeprowadzać kompleksową ocenę ryzyka pod kątem skutków, jakie może mieć przetwarzanie danych dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Aplikacja umożliwiła nam równocześnie realizowanie szeregu innych wymaganych procesów m.in. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii. Wdrożenie aplikacji w naszej organizacji odbyło się w sposób wysoce profesjonalny, dlatego z całym polecamy aplikację RIG firmy DAPR. sp z o.o.

Adwokat Xawery Konarski Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Zakupiliśmy aplikację, która pozwala nam na przeprowadzenie analizy ryzyka RODO w sposób kompleksowy i uporządkowany. Zaproponowana przez specjalistów DAPR metodyka analizy ryzyka RODO oraz automatyzacja procesów wynikająca z właściwości aplikacji znacznie zwiększyła efektywność naszych działań.

Przez cały czas testów jak i teraz w trakcie eksploatacji narzędzia, możemy liczyć na stałe i merytoryczne wsparcie ze strony specjalistów z firmy DAPR

Maciej Michalczyk Carrefour Polska sp. z o.o
Inspektor Ochrony Danych

Do wyboru oferty przekonała nas zrozumiała, przejrzysta i bardzo sensowna metodyka przeprowadzenia analizy ryzyka RODO. Dodatkowo – co z naszego punktu widzenia było kluczowe – DAPR wspiera proces analizy swoim autorskim rozwiązaniem tj. aplikacją REDINTOGREEN. Dzięki temu otrzymaliśmy końcowy raport analizy ryzyka RODO, w tym DPIA, oraz możemy samodzielnie kontynuować proces zarządzania ryzykiem RODO w naszej organizacji realizując określone plany postępowania. Oceniamy, że przedmiot zamówienia został wykonany w sposób należyty, terminowo i w ustalonych kosztach.

Paweł Dytry BLIK
Inspektor ochrony danych osobowych / radca prawny

Produkt Redintogreen umożliwia przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka w uporządkowany sposób, a także zwiększa efektywność naszej pracy poprzez zautomatyzowanie niezbędnych procesów. Jesteśmy przekonani co do zaproponowanej metodyki. Przez cały czas wdrożenia Redintogreen mogliśmy liczyć na merytoryczne wsparcie pracowników DAPR. Z pełną odpowiedzialnością chętnie polecamy DAPR jako rzetelnego i godnego współpracy partnera. 

r.pr. Luiza Fortuńdka – Mazo Napollo
Dyrektor Działu Prawnego

Aplikacja REDINTOGREEN wykorzystuje autorską metodę kompleksowej analizy ryzyka, którą sobie bardzo cenimy. Ze strony DAPR otrzymaliśmy pełne wsparcie w zakresie instalacji aplikacji oraz samej metodyki przygotowania analizy. Dzięki REDINTOGREEN udało nam się w uporządkowany sposób przeprowadzić szacowanie ryzyka dla procesów oraz ocenę skutków dla ochrony danych, a także je aktualizować. 

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę DAPR jako rzetelnego partnera, a aplikację REDINTOGREEN jako skuteczne narzędzie do przeprowadzania analizy ryzyka. 

Katarzyna Studzińska Colliers
Compliance Manager

PGZ S.A. wraz z innymi spółkami Grupy Kapitałowej PGZ rozpoczęła współpracę z firmą RED INTO GREEN sp. z o. o. (GK DAPR) w październiku 2021. W trakcie trwania postępowania zakupowego szczegółowo przetestowaliśmy możliwości oferowanej aplikacji o nazwie RED INTO GREEN, której funkcjonalność okazała się najkorzystniejsza spośród porównywanych rozwiązań. Proces wdrożenia został zrealizowany terminowo i sprawnie. Obecnie jesteśmy na etapie produkcyjnego korzystania z narzędzia, które potwierdziło swoją użyteczność, dodatkowo jest bardzo czytelne i intuicyjne w działaniu.

Przemysław Hudzik PGZ
Kierownik Działu Rozwoju

Aplikacja spełnia wszelkie nasze oczekiwania, jest narzędziem poręcznym i intuicyjnym. Jedną z najbardziej pożądanych cech jest jej łatwość obsługi. O sile i przewadze aplikacji Red Into Green stanowi metodyka analizy ryzyka (…) Metodyka odwołuje się do wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych, uznanych norm międzynarodowych z obszaru bezpieczeństwa informacji — 150 27001 i 27005, ale przede wszystkim do wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych i krajowego orzecznictwa, zapewniając tym samym oparcie przy audycie czy kontroli. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobry kontakt z przedstawicielami firmy przy wdrażaniu i adaptacji Red lnto Green. O jakości naszej komunikacji możemy mówić w samych superlatywach.

Grzegorz Świszcz Exatel
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Biznesu
Plany subskrypcyjne

Ceny dostosowane
do wielkości firmy

Standard 500 PLN

Rozwiązanie dla małych i średnich firm do obsługi jednego podmiotu.

1 obsługiwany podmiot

Miejsce na pliki 1 GB

Rekomendowany
Premium 1000 PLN

Jesteś grupą kapitałową? Wybierz to rozwiązanie.

Do 5 obsługiwanych podmiotów

Miejsce na pliki 2 GB

Enterprise Indywidualnie

Potrzebujesz zbudować infrastrukturę dostosowaną do Twoich potrzeb? Zadzwoń.

Miejsce na pliki 3 GB

Aplikacja w wersji on premises lub SaaS

Po zakupie skonfigurujemy dla Ciebie konto. Konfiguracja odbywa się w dni robocze i może potrwać do 24h. W tym czasie skontaktuje się z Tobą konsultant, który przekaże Ci dostępy i dalsze instrukcje.

Chcesz dać swojej firmie szansę na rozwój?

Start for free | No credit card required

Cenny dodatek do naszej aplikacji WZORCOWY REJESTR CZYNNOŚCI – to kolosalna oszczędność czasu dla każdego administratora, ale także dla inspektora ochrony danych.

  • około 40 standardowych procesów
  • przytoczone i uzasadnione podstawy prawne przetwarzania
  • wypełnione słowniki podstaw prawnych, retencji, celów przetwarzania, zakresów danych
  • wykonana ocena możliwych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą – do wykorzystania w analizie ryzyka lub ocenie skutków dla ochrony danych
  • oszczędność czasu i pieniędzy – pracy specjalistów
  • prostota polegająca na usunięciu procesów zbędnych i modyfikacji zasobów wykorzystywanych do czynności przetwarzania