Red Into Green

System do zarządzania
ochroną informacji

Projekt współfinansowany
ze Środków Unii Europejskiej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw doprowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.
Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”.

„Wsparcie IOB w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej usługi związanej z kompleksowym dostosowaniem przedsiębiorstw do Wymagań RODO”

Cel projektu: Wdrożenie innowacyjnego produktu przez firmę REDintoGREEN Sp. z o.o., dzięki doradztwu Akredytowanej Instytucji Wsparcia Otoczenia Biznesu.

Realizacja usługi: świadczenie usługi przez firmę REDintoGREEN, polegającej na wspomaganiu Klientów, których nie stać na dedykowane usługi kancelarii prawnych, a podlegają ustawie o RODO, w procesie analizy ryzyka, wspomaganie w prowadzeniu i utrzymaniu rejestru przetwarzania danych osobowych, ocenie skutków przetwarzania danych dla ochrony prywatności (znana powszechnie jako „PIA” z ang. Privacy Impact Assesment), upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych.

Wkład Funduszy Europejskich: 398 650,00 pln