RED INTO GREEN
Personal data protection management system

An app which helps you tidy up, automate and support processes related to personal data protection (GDPR).

Start for free | No credit card required

Learn more

Who is RIG for?

RED INTO GREEN is an app for everyone seeking to achieve and maintain GDPR compliance in an efficient, appropriate and lawful way that will benefit their organization.

  • The app is a comprehensive risk analysis tool which also allows you to collect information about processes such as personal data processing activities as well as IT, human and organizational resources.
  • The system enables you to show information about the risks across an organization in a clear and transparent way.
  • The tool can support the work of the Data Protection Officer and everyone in charge of risk assessment and risk management plan development.
RED INTO GREEN

makes your job easier

Ready dictionaries The app uses dictionaries thanks to which you do not have to enter the values manually. Once used, the values will be suggested in subsequent records.
Available from anywhere You can access it through a web browser without having to install it.
Everything at hand Reports give you insight into processes, resources and threats that pose the biggest risk to data security across an organization.
Easy to use An intuitive interface, similar to Excel. Files can be exported to Excel.
Team player The app enables teamwork.
Intuitive Logical and ergonomic design of the modules and their components.

Practicality is key

RED INTO GREEN features a range of functionalities which streamline your work so that you can effectively support organizations through reports and records.

Read genuine

testimonials from clients
who use the app

Aplikacja obejmuje prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania, ułatwia kwalifikację oraz przeprowadzenie DPIA, umożliwia generowanie i aktualizowanie upoważnień do przetwarzania danych, a także prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Ta aplikacja to nie tylko narzędzie, to również baza wiedzy. Zawarte w niej artykuły pomocy dostarczają szeregu informacji ułatwiających rozpoczęcie pracy.
Narzędzie pozwala uporządkować wiedzę o procesach w organizacji oraz zapewnia spełnienie zasady rozliczalności, określonej w przepisach RODO.

DAPR Sp. z o.o. dysponując zespołem ekspertów, wspierała nas nie tylko we wdrożeniu narzędzia w naszej organizacji, ale dokonała także fachowego przeszkolenia naszych pracowników w zakresie obsługi aplikacji oraz na bieżąco wspierała i brała udział w konsultacjach nad prowadzonymi w niej pracami.

Urszula Obara PEKAO LEASING Sp. z o. o.
Dyrektor Biura Prawnego i Procedur

Dzięki aplikacji jesteśmy w stanie przeprowadzać kompleksową ocenę ryzyka pod kątem skutków, jakie może mieć przetwarzanie danych dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Aplikacja umożliwiła nam równocześnie realizowanie szeregu innych wymaganych procesów m.in. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii. Wdrożenie aplikacji w naszej organizacji odbyło się w sposób wysoce profesjonalny, dlatego z całym polecamy aplikację RIG firmy DAPR. sp z o.o.

Adwokat Xawery Konarski Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Zakupiliśmy aplikację, która pozwala nam na przeprowadzenie analizy ryzyka RODO w sposób kompleksowy i uporządkowany. Zaproponowana przez specjalistów DAPR metodyka analizy ryzyka RODO oraz automatyzacja procesów wynikająca z właściwości aplikacji znacznie zwiększyła efektywność naszych działań.

Przez cały czas testów jak i teraz w trakcie eksploatacji narzędzia, możemy liczyć na stałe i merytoryczne wsparcie ze strony specjalistów z firmy DAPR

Maciej Michalczyk Carrefour Polska sp. z o.o
Inspektor Ochrony Danych

Do wyboru oferty przekonała nas zrozumiała, przejrzysta i bardzo sensowna metodyka przeprowadzenia analizy ryzyka RODO. Dodatkowo – co z naszego punktu widzenia było kluczowe – DAPR wspiera proces analizy swoim autorskim rozwiązaniem tj. aplikacją REDINTOGREEN. Dzięki temu otrzymaliśmy końcowy raport analizy ryzyka RODO, w tym DPIA, oraz możemy samodzielnie kontynuować proces zarządzania ryzykiem RODO w naszej organizacji realizując określone plany postępowania. Oceniamy, że przedmiot zamówienia został wykonany w sposób należyty, terminowo i w ustalonych kosztach.

Paweł Dytry BLIK
Inspektor ochrony danych osobowych / radca prawny

Produkt Redintogreen umożliwia przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka w uporządkowany sposób, a także zwiększa efektywność naszej pracy poprzez zautomatyzowanie niezbędnych procesów. Jesteśmy przekonani co do zaproponowanej metodyki. Przez cały czas wdrożenia Redintogreen mogliśmy liczyć na merytoryczne wsparcie pracowników DAPR. Z pełną odpowiedzialnością chętnie polecamy DAPR jako rzetelnego i godnego współpracy partnera. 

r.pr. Luiza Fortuńdka – Mazo Napollo
Dyrektor Działu Prawnego

Aplikacja REDINTOGREEN wykorzystuje autorską metodę kompleksowej analizy ryzyka, którą sobie bardzo cenimy. Ze strony DAPR otrzymaliśmy pełne wsparcie w zakresie instalacji aplikacji oraz samej metodyki przygotowania analizy. Dzięki REDINTOGREEN udało nam się w uporządkowany sposób przeprowadzić szacowanie ryzyka dla procesów oraz ocenę skutków dla ochrony danych, a także je aktualizować. 

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę DAPR jako rzetelnego partnera, a aplikację REDINTOGREEN jako skuteczne narzędzie do przeprowadzania analizy ryzyka. 

Katarzyna Studzińska Colliers
Compliance Manager

PGZ S.A. wraz z innymi spółkami Grupy Kapitałowej PGZ rozpoczęła współpracę z firmą RED INTO GREEN sp. z o. o. (GK DAPR) w październiku 2021. W trakcie trwania postępowania zakupowego szczegółowo przetestowaliśmy możliwości oferowanej aplikacji o nazwie RED INTO GREEN, której funkcjonalność okazała się najkorzystniejsza spośród porównywanych rozwiązań. Proces wdrożenia został zrealizowany terminowo i sprawnie. Obecnie jesteśmy na etapie produkcyjnego korzystania z narzędzia, które potwierdziło swoją użyteczność, dodatkowo jest bardzo czytelne i intuicyjne w działaniu.

Przemysław Hudzik PGZ
Kierownik Działu Rozwoju
Subscription plans

Best prices for
all company sizes

Standard PLN 500

For small and medium companies to provide services to one organization.

1 serviced organization

File storage 1 GB

Recommended
Premium 1000 PLN

Are you a capital group?
This one is for you.

Up to 5 serviced organizations

File storage 2 GB

Enterprise negotiable

Do you need infrastructure suited to your requirements?
Give us a call.

File storage 3 GB

App version on premises or SaaS

Following your purchase we will configure your account for you. Configuration is carried out on weekdays and may take up to 24 hours. During that time you will be contacted by a consultant who will enable your access and provide you with further instructions.

Do you want to grow your business?

Start for free | No credit card required

Piotr SojkaPersonal Data
Protection Specialist
Contact us

Learn more about RIG

Go to the Contact Us page and arrange a call with our consultant. You can ask questions and learn more about the product during a short presentation of the tool.