Wzorcowy Rejestr Czynności Przetwarzania

Cenny dodatek do naszej aplikacji

Dzięki temu rozwiązaniu, procesy standardowe takie jak, rekrutacja, badania medycyny pracy, czy płace – już zostały przygotowane poprzez podanie wszystkich koniecznych informacji, takich jak: podstawy prawne przetwarzania, okres retencji czy też zakres przetwarzanych danych.  A dodatkowo procesy mniej standardowe z zakresu marketingu i sprzedaży też częściowo opracowaliśmy!

Administratorowi pozostaje zweryfikować nasz standard oraz zastanowić się nad opisem czynności przetwarzania charakterystycznych tylko dla jego działalności – a na tym zna się najlepiej.

Więcej www.redintogreen.com

  • około 40 standardowych procesów,
  • przytoczone i uzasadnione podstawy prawne przetwarzania.
  • wypełnione słowniki podstaw prawnych, retencji, celów przetwarzania, zakresów danych.
  • wykonana ocena możliwych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą – do wykorzystania w analizie ryzyka lub ocenie skutków dla ochrony danych.
  • oszczędność czasu i pieniędzy – pracy specjalistów.
  • prostota polegająca na usunięciu procesów zbędnych i modyfikacji zasobów wykorzystywanych do czynności przetwarzania.